Padel baner ved Ribe Fritidscenter står klar senest 1. september 2021

16-11-2018

Vi er nu så langt fremme med planlægningen af de nye padel baner ved Ribe Fritidscenter, at vi kender en mulig indvielsesdato.

Snart begynder Nørgaard Anlæg at rydde arealet hvor banerne skal placeres – det er bevoksningen op af de nuværende tennisbaner, der fjernes og det sker altså inden længe.

i uge 29 vil man gå i gang med sandpude, og etablering af beton underlaget til banerne, og i uge 32 bliver banerne monteret – vi håber så at vi kan tabe banerne i brug inden 1. september 2021.