Mandag den 15 april blev vores repræsentantskabsmøde afholdt
Der var 33 fremmødte som kunne se, at Formanden Carsten Lund & Claus Tobiasen blev genvalgt.
Henrik Elmstrøm havde valgt at trække sig og i hans sted blev Mogens Larsen valgt ind.

Under mødet blev foreningerne/repræsentanterne indbudt til en inspirationstur til nogle andre haller og vi håber
på flere kan afsætte tiden til dette.

Ellers blev mødet afholdt i god ro og orden.
Har du brug for informationer skal du endelig kontakte os på mail@ribefritidscenter.dk