Priser i Træning og Motion – Ribe Fritidscenter – gældende fra 1. december 2018

Armbånd

Alle skal købe armbånd                                                                  100 kr.*

Nets/PBS medlemskaber (minimum 3 måneder)

1 måned formiddag kort – træning til kl. 13                                175 kr.**
1 måned – træning i alle åbningstider                                          195 kr.**

**Tilkøb svømmebad                                                                         125 kr.

Familie kort (på PBS betingelser – mini)

Familie kort giver adgang til motionscentret og svømmebad for hele familien.

Motionscentret alene:
1 voksen (mor eller far) + hjemmeboende børn under 25 år      375 kr. pr. måned
2 voksne Mor og far) + hjemmeboende børn under 25 år           500 kr. pr. måned

Motionscenter og svømmebad:
1 voksen (mor eller far) + hjemmeboende børn under 25 år      525 kr. pr. måned
2 voksne (mor og far) + hjemmeboende børn under 25 år         700 kr. pr. måned

Kontante medlemskaber

1 måned – træning i alle åbningstider                                          250 kr.

Engangs besøg / dagskort (uden tilvalg/hold)                             75 kr.


Mulighed for at købe følgende tilvalg:

Deltagelse på Drop-in hold
Kontingent / administration (1 år fra købsdato)                          50 kr.
Dette kontingent giver adgang til køb af deltagelse på Drop-in hold til reduceret pris.

Såfremt man ikke vælger kontingentet, kan deltagelse på Drop-in hold stadig købes – dog ikke til reduceret pris.

Se oversigten af Drop-in hold på hjemmesiden

Øvrige priser / gebyrer:

Opret af bero / pause                                                                            50 kr. pr. periode

Mistet armbånd                                                                                     100 kr.

*ved ophør af medlemskab refunderes brugbare armbånd med 40 kr.