Hjælp os med at hjælpe andre.

Ribe Fritidscenter afholder rigtig mange arrangementer årligt. Det give mange spændende opgaver, der kan løses af ansatte, men også frivillige

Ved frivilligt arbejder forstås en ulønnet indsats baseret på interessen for at hjælpe til ved forskellige begivenheder. Det vil sige, at aktiviteten udføres af eget ønske, lyst og interesse, samt at personen kan stoppe, hvis vedkommende ikke længere ønsker at udføre opgaven.

Du bestemmer selv, hvad du ønsker at byde ind med. Der er flere forskellige grupper for frivillige.

Udeområde og pedel:
v/Henrik Bjerre Christensen

 • Mindre vedligeholdelsesopgaver af skure, bænke, hegn m.v.
 • Jævnlig kontrol af inventar såsom borde, stole, bænke, røgalarmer m.v.
 • Pasning af bede, hække, mindre græsarealer m.v.
 • Parkeringsvagt ifm. større arrangementer.
 • Ect.

Kultur:
v/Ole Lauridsen

 • Passe garderobe før/under/efter et arrangement.
 • Tage entré og vise gæster på plads.
 • Hjælp i bar før event og i pause.
 • Hjælp til at stille stole op og ned.
 • Hjælp til at sætte stole- og række numre på og af.
 • Hjælpe som håndlanger på scenen før og efter arrangementet.

Cafe og Køkken:
v/Conni Frederiksen

 • Borddækning.
 • Påfyldning og pasning af buffet’er til store sportsarrangementer.
 • Holde områderne omkring spiseområderne rene og pæne ved store arrangementer.
 • Udeservicering til store sportsarrangementer.
 • Salg i madboder.
 • Kaffebrygning.

Frivillig i motionscentret
V/Tanja G. Henssen

 • Vejleder ved gennemførelse af træning i maskiner.
 • Vejleder i brug af booking, medlemskab og Mywellness.
 • Introducere i yderligere muligheder for træning og fællesskab i Ribe Fritidscenter regi.
 • Medvirker til fastholdelse af en god og afslappet træningsmiljø.
 • Kan deltage og bidrage ved motionsevents.

Ikke lønnet

Frivillighed er ikke lønnet.
Frivilligt arbejde udelukker ikke, at en frivillig person modtager godtgørelse for udgifter i forbindelse med udførelsen af opgaven; herunder transport- og telefonudgifter.
Frivilligt arbejde udelukker heller ikke, at en person kan modtage et symbolsk beløb for det frivillige arbejde, eller at indsatsen kommer en forening til gode.
I henhold til offentlige regler påhviler det den frivillige selv at opsøge information om, hvorvidt særlige forhold eller begrænsninger gør sig gældende i det enkelte tilfælde.
Læs evt. mere herom på www.frivillig.dk

Er til gavn for andre end én selv og ens familie

Frivilligt arbejde omfatter en indsats, der er formelt organiseret og dermed ikke almindelig hjælpsomhed eller medborgerskab.
Frivilligt arbejde i Ribe Fritidscenter er organiseret og til gavn for centeret, foreninger og de mennesker, der færdes i og omkring indsatsområderne. Alle, der frivilligt organiserer sig i og omkring indsatsområderne, vægtes ligeværdigt fra Ribe Fritidscenters side.